Albania: Odpust św. Mikołaja

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Albania: Odpust św. Mikołaja

Postać św. Mikołaja jest wszystkim dobrze znana. Lubiany i dość popularny święty cieszy się niegasnącą sławą i uznaniem, tak wśród dzieci, jak i dorosłych. Kult patrona dobroczynności pielęgnowany jest w Kościele od wieków, a pobożność wśród ludzi przekazywana z pokolenia na pokolenie.
{[description]}

Dla mieszkańców wsi Murcina, św. Mikołaj to nie tylko święty od prezentów, ale przede wszystkim patron kościoła i całej miejscowości. W ciągu całego roku wierni mogą  cieszyć się obecnością swojego ulubionego Patrona w świątyni, natomiast dnia 5 i 6 grudnia obchodzą ze czcią uroczysty odpust. Z okazji tegorocznego odpustu odprawiono dwie Msze święte. W poniedziałek, 5 grudnia, przyjechał do Murqiny kanclerz kurii metropolitarnej w Tiranie ks. Henry Veldkamp. Tego dnia przyszło na Eucharystię dużo dzieci i młodzieży, co szczerze uradowało zaproszonego gościa. Ks. Henry w swoim kazaniu powiedział młodemu pokoleniu, by nie szukali szczęścia na siłę, marząc o wyjeździe za granicę, bo jak pokazuje przykład z życia św. Mikołaja, Pan Bóg sam troszczy się o swoje dzieci. Kaznodzieja poruszył tę sprawę w kontekście problemu społecznego, jakim obecnie w Albanii jest masowa emigracja młodych ludzi. Przemawiał on do młodzieży jak ojciec, w duchu miłości i zatroskania o to, by nie dali się zwieść wizji łatwego i obfitego życia poza Albanią.
Następnego dnia przyjechał do Murqiny ojciec Vilson Bujaj OFM - proboszcz z miasteczka Laç. Razem z nim w uroczystej koncelebrze wziął udział ks. Francesk Guarnatti z Włoch - ojciec duchowy wspólnoty życia apostolskiego Betania Onlus. Tego dnia kościół zapełnił się wiernymi w każdym wieku, a o. Vilson w swoim kazaniu wskazał na pobożność i miłosierdzie, jako dwie cnoty, które szczególnie charakteryzowały św. Mikołaja. Mówił, że bez pobożności nie ma prawdziwego miłosierdzia i dobroczynności. To właśnie dzięki pobożności dobroczynność staje się mądra i roztropna, a miłosierdzie silniejsze od nienawiści. Dotknął tym samym życiowych rozterek Albańczyków, którzy przekonani o swoim nieustannym ubóstwie nie potrafią się dzielić tym, co mają z potrzebującymi. Ponadto, powszechny zwyczaj wendety nie pozwala Albańczykom na pojednanie i gesty przebaczenia.
Odpust św. Mikołaja w Murqinie to wydarzenie ważne w życiu tamtejszych katolików. Z różnych stron zjeżdżają na to święto goście i rodzina. Oprócz świeckiego wymiaru obchodów, powoli zakorzenia się w świadomości mieszkańców religijny sposób świętowania. Stąd każdego roku liczba uczestników Mszy św. zwiększa się i jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na sakrament pojednania.


Albania: Odpust św. Mikołaja Zobacz galerię