Apostolaty

DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE

Apostolatem, który angażuje najliczniejszą grupę polskich salwatorianów jest duszpasterstwo parafialne. Polega ono – jak dobrze wiemy z doświadczenia – na duchowej trosce o wiernych przez animowanie życia wspólnotowego i liturgicznego. Znaczna większość księży i braci pracujących w parafiach angażuje się w pracę katechetyczną w szkołach znajdujących się na ich terenie.
Młodzi salwatorianie są tak formowani, aby tę – zwyczajną i jednocześnie wyjątkową – posługę pełnić w duchu radości i ofiarnej służby.

SALWATORIAŃSKI OŚRODEK POWOŁAŃ

Od ponad pół wieku istnieje Salwatoriański Ośrodek Powołań, który służy pomocą w rozeznawaniu życiowego powołania. Dzięki temu apostolatowi setki młodych osób dokonało trafnego wyboru swojej drogi. Wielu spośród nich wstąpiło do Rodziny Salwatoriańskiej oraz innych zgromadzeń zakonnych i diecezji. Duszpasterze powołaniowi organizują szereg akcji, które pomagają dostrzec życiową misję (dni skupienia, rekolekcje zimowe i letnie, rajdy wędrowne, turnusy tematyczne, dni otwarte, czuwania modlitewne i inne).

www.sop.sds.pl

CENTRUM FORMACJI DUCHOWEJ

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych apostolatów realizowanych przez salwatorianów w Polsce. Jego celem jest integralna formacja osób świeckich, duchownych i konsekrowanych. Jej podstawą jest pogłębiona refleksja nad Słowem Bożym. CFD działa w dwóch domach zakonnych: Krakowie i Trzebini. Rekolekcje Lectio Divina, ignacjańskie oraz weekendowe sesje tematyczne to główne propozycje formacyjne tego apostolatu. Ponadto oba ośrodki prowadzą szkoły kształcące formatorów seminariów duchownych zakonnych i diecezjalnych (Kraków) oraz formatorki instytutów żeńskich (Trzebinia).

www.cfd.sds.pl
www.cfdtrzebinia.sds.pl

SANKTUARIA

Wśród licznych apostolatów salwatoriańskich jest także opieka nad wyjątkowymi miejscami kultu. Naszej trosce powierzono następujące sanktuaria w kraju i zagranicą:
Międzynarodowe Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy, www.trzebnica.sds.pl 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, www.trzebinia.sds.pl 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu (Białoruś), www.waladarka.by 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville (USA), www.salwatorianie.us 
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach (Ukraina)
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Veronie (USA), www.veronasds.com 

MISJE ZAGRANICZNE

Misje ad gentes od samego początku istnienia były dla salwatorianów priorytetem. Już krótko po założeniu zgromadzenia, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan wysłał pierwszych misjonarzy do Assam w północno-wschodnich Indiach. W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój salwatorianów. Dzisiaj członkowie międzynarodowej Rodziny Salwatoriańskiej posługują na wszystkich zamieszkałych kontynentach i wciąż angażują się w działalność misyjną. Polscy salwatorianie mają ogromny wkład w dzieło misyjne Zgromadzenia i Kościoła. Dzisiaj pracują m.in. w Albanii, Tanzanii, Meksyku i na Filipinach. Ponadto wspomagają Kościoły lokalne w Europie Wschodniej i Zachodniej, Australii oraz Ameryce Północnej.
O salwatoriańskich misjonarzy i placówki misyjne troszczy się Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych. Gromadzi on wspólnotę współpracowników misyjnych, którzy ofiarami duchowymi i materialnymi wspierają misje.

www.misje.sds.pl

RUCH MŁODZIEŻY SALWATORIAŃSKIEJ

To bardzo dynamiczna wspólnota skupiona pod przewodnictwem salwatorianów. Radość, kreatywność, otwartość młodych oraz duszpasterzy i konkretny program formacji sprawiają, że jest ona miejscem sprzyjającym wzrastaniu w wierze i dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa. W ramach tego apostolatu organizowanych jest wiele spotkań, które łączą praktyki duchowe, rozwój talentów i umiejętności ze świetną i mądrą zabawą. Najważniejszymi inicjatywami są: Salwatoriańskie Forum Młodych oraz Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej.

www.rms.sds.pl
www.forummlodych.sds.pl
www.festiwal.sds.pl

APOSTOLAT INTERNETOWY

Odpowiedzią na potrzebę głoszenia Ewangelii w wirtualnej przestrzeni jest Salwatoriański Apostolat Internetowy. Od 2000 roku tworzy on portal www.katolik.pl. Zajmuje się również przygotowaniem i publikacją materiałów audio i video. Ściśle współpracuje z Centrum Formacji Duchowej (utrwalanie materiałów z sesji i rekolekcji) oraz z Wydawnictwem Salwator (publikacja audiobooków). W 2010 roku powołano do istnienia Studio Katolik.

www.katolik.tv https://katoflix.pl/

HOSPICJUM

Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej powstało w 1992 roku i przez 17 lat działało jako grupa nieformalna przy parafii salwatorianów w Bielsku-Białej przy ul. NMP Królowej Polski. W 2009 roku zostało powołane do życia stowarzyszenie "Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej". Salwatoriańscy duszpasterze towarzyszą osobom terminalnie chorym, ich bliskim i wolontariuszom.

www.hospicjum.sds.pl

WOLONTARIAT MISYJNY SALVATOR

Wolontariat Misyjny SALVATOR to grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu salwatorianów, którzy pragną w sposób autentyczny żyć wiarą w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata! Poprzez swój czas, zdolności, umiejętności, chęć pomocy i kreatywność, pragną dzielić się własną wiarą oraz włączać w wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w świecie. Wolontariusze corocznie w okresie wakacyjnym wyjeżdżają do salwatoriańskich placówek misyjnych, gdzie służą pomocą misjonarzom i lokalnej społeczności.

www.wms.sds.pl

WYDAWNICTWO SALWATOR

Wydawnictwo SALWATOR rozpoczęło swoją działalność pod koniec 1998 roku. Jego celem jest publikacja pozycji książkowych, wydawnictw kolorowych, które pomagają w pogłębianiu wiary i upowszechnianiu wartości chrześcijańskich. Główne gatunki publikowanej przez nas literatury to: duchowość, psychologia, homiletyka, a także książki o tematyce biblijnej i formacyjnej. Wśród autorów publikacji znajdują się: Alessandro Pronzato, Henri J. M. Nouwen, Amedeo Cencini FdCC, Krzysztof Wons SDS, Marek Dziewiecki, Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Jean Vanier, Anselm Grün OSB, Gianfranco Ravasi, Carlo Maria Martini i wielu innych. Nakładem wydawnictwa ukazuje się również kwartalnik „Zeszyty formacji duchowej” i magazyn katolicki „SALWATOR”.

www.salwator.com

REKOLEKCJE I MISJE PARAFIALNE

Polscy salwatorianie od dziesięcioleci są cenionymi rekolekcjonistami. Trudno zliczyć rekolekcje i misje parafialne wygłoszone przez salwatoriańskich kaznodziejów w polskich parafiach. Można śmiało mówić o swego rodzaju „salwatoriańskiej szkole rekolekcyjnej”. Apostolat skupia salwatorianów, którzy na mocy dekretu przełożonego, podejmują posługę rekolekcyjną. Zadaniem dyrektora referatu jest koordynowanie akcji rekolekcyjnych i funkcja łącznika między proboszczami a rekolekcjonistami.

PIELGRZYMKI

Od lat salwatorianie prowadzą grupy w czterech polskich pielgrzymkach zdążających do Częstochowy: z Warszawy (WAPM), Wrocławia, Elbląga i Bielska-Białej. Polscy salwatorianie prowadzą również piesze pielgrzymki poza Polską: z Chicago do Merrillville w USA; z Great Meadows do Doylestown w USA; z Brasławia do Budsławia na Białorusi; z Węgier przez Słowację do krakowskich Łagiewnik. Z Trzebnicy do Lichenia można pielgrzymować "w siodle". Koniarze z Dolnego Śląska są zaproszeni do udziału w Ogólnodiecezjalnej Pielgrzymce Miłośników i Sympatyków Koni trasą Siedlec-Godzieszowa-Łozina. Stało się już tradycją, że kontakt z uczestnikami pielgrzymki nie kończy się po dotarciu do celu. Po pielgrzymce są organizowane regularne spotkania formacyjne dla uczestników i nowych osób, chętnych do udziału w kolejnej pielgrzymce.

www.zielona.sds.pl
www.salwatorianie.us 
www.kp.sds.pl www.grupabiala.wordpress.com