XXXV Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Salwatorianów

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

XXXV Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Salwatorianów

W dniach 6-9.02.2024r. trwały obrady naszej Kapituły. Wybrano delegatów na XX Kapitułę Generalną i przegłosowano szereg zarządzeń.
{[description]}

W Kapitule uczestniczyło ponad 60-ciu współbraci z całego świata. Oprócz współbraci pracujących w Polsce, przyjechali członkowie Polskiej Prowincji Salwatorianów z takich krajów jak USA, Kanada, Albania, Białoruś, Ukraina, Zambia, Czechy, Słowacja, Włochy i Australia. 

W czasie Kapituły 5 grup roboczych pracowało nad kwestiami dotyczącymi finansów, apostolatów (dwie grupy), formacji i przygotowania do XX Kapituły Generalnej. Przewodziło im hasło: Zakorzenieni w Boskim Zbawicielu - współpraca apostolatów. 

Ważnym elementem tej kapituły było wybranie delegatów na XX Kapitułę Generalną i przegłosowanie postulatów Polskiej Prowincji na Kapitułę Generalną. Wybór delegatów i subdelegatów był zgodny i w pierwszych głosowaniach udało się wyłonić reprezentantów Polskiej Prowincji. 

W czasie Kapituły do zgromadzonych wygłosili Słowo - ks. Ignacy Pawlus SDS, senior Kapituły, ks. Maciej Szeszko SDS, dyrektor domu młodzieżowego ToTu i reprezentant apostolatów, ks. Jerzy Kołodziej SDS, superior Regionu Australijskiego, oraz prowincjał ks. Józef Figiel SDS. Zachęcali współbraci do gorliwości w swojej pracy apostolskiej, która wynika przede wszystkim z bliskości z Osobą Jezusa Chrystusa, który nas wszystkich powołał jako salwatorianów. Szczególne miejsce na sali obrad zajmował portret naszego czcigodnego założyciela bł. Franciszka Marii od Krzyża, którego zachęty i upomnienia były często przytaczane w czasie dyskusji. 

Ks. prow. Józef Figiel SDS rozpoczął obrady od sprawozdania z działalności prowincjalatu i określeniu wyzwań, które stoją przed całą prowincją. Serdecznie przyjęte zostało wystąpienie ks. Pawła Wróbla SDS - postulatora procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć, wolontariuszki salwatoriańskiej zamordowanej w czasie pełnienia misji w Boliwii. Ks. Paweł przedstawił postępy w przygotowaniu procesu i wskazał na salwatoriański wzór życia jaki odnajdujemy w postaci Heleny. 

Współbracia dyskutowali nad sprawami finansowymi zgromadzenia i nowych sposobów wyrażania solidarności w potrzebach zgromadzenia i ewangelizacji. Ks. ekon. prow. Leszek Kopiec SDS przybliżył zagadnienia nad którymi będą pracowali współbracia w kolejnych dniach w grupie roboczej zajmującej się finansami. Przedstawił również inwestycje i stan materialny prowincji, a także przyszłe projekty.

Kolejny dzień kapituły krążył wokół tematu współpracy apostolatów - na obrady kapituły zostali zaproszeni dyrektorzy apostolatów, którzy przedstawili sprawozdania z działalności i mieli okazję odpowiedzieć na pytania Kapituły dotyczące rozwoju apostolatów polskiej prowincji. Po południu zostali wybrani delegaci na XX Kapitułę Generalną Salwatorianów, która odbędzie się br. w Krakowie, w miejscu obradowania Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji. 

Ostatnie dwa dni uczestnicy spędzili na pracach w grupach roboczych i prezentowaniu wyników prac, oraz na głosowaniach dotyczących nowych ustaleń i wyboru subdelegatów na XX Kapitułę Generalną.

Obrady uroczyście zakończył mszą świętą ks. prow. Józef Figiel SDS. Wskazywał braciom na konieczność całkowitego poświęcenia się Bogu. Powołaniem każdego salwatorianina jest apostolstwo - i to w nim realizują się te wielkie pragnienia z jakimi wstępowaliśmy w progi nowicjatu i seminarium. Przestrzegał również przed brakiem jedności, który wynika z niewiary i braku modlitwy. Zakorzenieni w Zbawicielu - tylko tak pozostaniemy w wierności naszemu Założycielowi i salwatoriańskiemu powołaniu.

Braterskie spotkanie dobiegło końca - owocem obrad jest przede wszystkim nowa percepcja różnych wyzwań, które przed nami stoją i zgoda co do kluczowych kwestii podjętych na Kapitule, w szczególności dotycząca kontynuowania prac nad regulaminem finansowym i rozwoju formacji. Kapituła jest zawsze okazją do wymiany doświadczeń współbraci pracujących na całym świecie. Problem, który widzimy z perspektywy pracy w polskich placówkach może być zupełnie inaczej postrzegany w pracy np. w Australii czy Zambii. Rozmowy i wspólna praca nad dokumentami kapituły pozwoliły na wzajemne zrozumienie i podjęcie zgodnych decyzji co do przyszłości - szczególnie w perspektywie prac w kolejnym roku.

Dziękujemy wszystkim współbraciom, którzy poświęcili swój cenny czas na pracę dla naszego zgromadzenia.

Dziękujemy naszym dobrodziejom, którzy się za nas modlili i prosimy o więcej!


XXXV Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Salwatorianów Zobacz galerię