Wolontariat Misyjny Salvator w Izraelu

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wolontariat Misyjny Salvator w Izraelu

W dniach 26.11-03.12 wolontariusze Wolontariatu Misyjnego Salvator wyruszyli wraz ze swoimi duszpasterzami na pielgrzymi szlak do Ziemi Świętej.
{[description]}
Piędziesięcioosobowa grupa młodzieży z całej Polski spędziła tydzień w Izraelu podążając śladami Jezusa Chrystusa. Poznając "piątą Ewangelię" pogłębiali rozumienie wiary, zacieśniali relację z Bogiem i poznawali na żywo to, o czym mogą czytać w Piśmie Świętym.
Droga Krzyżowa ulicami Jerozolimy,
nocne czuwanie w bazylice Grobu Pańskiego,
spacer brzegiem Jeziora Galilejskiego,
medytacja na Górze Błogosławieństw.
Te i inne doświadczenia duchowe stały się bogactwem doświadczeń uczestników pielgrzymki.
W Emaus na terenie Autonomii Palestyńskiej siostry salwatorianki prowadzą dom opieki dla kobiet - tam też zawitali wolontariusze, by poznać charakter domu i specyfikę pracy. Od wielu lat WMS współpracuje z siostrami posyłając do Emaus wolontariuszy na posługę misyjna wśród najbardziej potrzebujących.
Wędrówka śladami Jezusa umacnia wiarę sprawiając, że po powrocie do Polski jeszcze wierniej i wytrwalej kroczymy za naszym Panem i Zbawcą.

Wolontariat Misyjny Salvator w Izraelu Zobacz galerię