W naszym domu młodzieżowym ToTu odnowiono kaplicę.

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

W naszym domu młodzieżowym ToTu odnowiono kaplicę.

Odnowiona kaplica dzięki wysiłkom dyrektora domu ToTu ks. Macieja Szeszki SDS, pracujących w domu duszpasterzy oraz wielu dobrodziejom i młodzieży, będzie służyła młodzieży na ich spotkaniach.
{[description]}

Uroczystą mszę w odnowionej kaplicy odprawił Prowincjał Polskiej Prowincji ks. Józef Figiel SDS

Odnowiona kaplica od pierwszego dnia zapełniła się młodzieżą i gośćmi, którzy odprawiają swoje rekolekcje w domu młodzieżowym ToTu w Bagnie.