Dziękczynienie za beatyfikację Franciszka Jordana: Bazylika św. Piotra

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Dziękczynienie za beatyfikację Franciszka Jordana: Bazylika św. Piotra

Rodzina Salwatoriańska na całym świecie z wielką radością przeżywa wczorajszą beatyfikację naszego Czcigodnego Założyciela bł. Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Dzisiaj, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie o godzinie 15: 00, odbyło się specjalne nabożeństwo różańcowe oraz uroczysta Eucharystia dziękczynna, której przewodniczył Kardynał Pietro Parolin – Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.
{[description]}

W Bazylice Świętego Piotra w Rzymie zgromadzili się salwatorianie, salwatorianki oraz świeccy salwatorianie z całego świata, aby wspólnie wyrazić swoją radość za tak długo wyczekiwaną beatyfikację naszego Założyciela. W uroczystościach dziękczynnych wraz z rodzicami udział wzięła również Livia Maria – owoc cudu za wstawiennictwem bł. Ojca Franciszka Jordana

O godzinie 15: 00 rozpoczęło się nabożeństwo różańcowe. Rozważania do tajemnic chwalebnych różańca oparto na cytatach z Dziennika Duchowego Założyciela. Samą modlitwę odmawiano w wielu językach, m.in. po łacinie, włosku, niemiecku, wietnamsku, albańsku, swahili i portugalsku, pokazując tym samym uniwersalność dzieła zapoczątkowanego przez bł. Ojca Franciszka Jordana.

Po zakończeniu modlitwy różańcowej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynała Pietro Parolina.

Na początku swojej homilii Kardynał wyraził radość z beatyfikacji Ojca Franciszka Jordana i nawiązał do niedawnej beatyfikacji Gregorio Hernandeza, wenezuelskiego błogosławionego nazywanego „doktorem ubogich”. Kardynał Parolin podkreślił szczególną misję salwatorianów w świecie, którą jest głęboka troska o to, aby wszyscy ludzie poznali Jezusa, który jest prawdziwym i jedynym Zbawicielem świata. Ta idea przyświecała bł. Franciszkowi Jordanowi od samego początku, a swój najpełniejszy wyraz miała w słowach Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3).

Kardynał, odwołując się do Ewangelii, podkreślił, że znajomość Jezusa opiera się na Słowie i na jedności. Dzięki Słowu Bożemu poznajemy Jezusa, a jedność między nami jest owocem tego poznania.

Uczeń Jezusa Chrystusa przede wszystkim zna Słowo Boże i żyje nim na co dzień. Mówią o tym ojcowie Kościoła i pokazują to święci. To w świetle Słowa Bożego powinniśmy interpretować wydarzenia codziennego życia, które ma służyć zbawieniu wszystkich. Perspektywa Słowa Bożego pozwala dopiero stworzyć prawdziwą wspólnotę. Jedynie wówczas dojdziemy do prawdziwej jedności, kiedy wspólnota zanurzy się w ramionach Pana. O to właśnie modlił się Jezus do Ojca, prosząc go, aby jego uczniowie stanowili jedno. Dopiero taka jedność oparta na prawdziwej miłości spowoduje, że między kobietami i mężczyznami powstanie prawdziwe braterstwo, które będzie wyraźnym świadectwem jedności Ojca i Syna. Kardynał pokazał, że ziarno, które zasiał bł. Ojciec Jordan wypływa z poznania Słowa: z jego kontemplacji, modlitwy i lektury z otwartym sercem.

Na koniec zwrócił się do wszystkich członków Rodziny Salwatoriańskiej, podkreślając, że ich obecność na dziękczynieniu za beatyfikację Założyciela jest owocem takiego właśnie podejścia. Jesteśmy wezwani do tego, aby przekazywać tę misję dalej, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Składając Rodzinie Salwatoriańskiej życzenia, Kardynał posłużył się słowami naszego Założyciela z jego testamentu duchowego: Bądźcie zawsze prawdziwymi i wiernymi synami świętej Matki, Kościoła rzymskiego, i uczcie, czego on uczy, wierzcie, w co on wierzy, odrzucajcie zawsze, co on odrzuca!

 

Przed błogosławieństwem na zakończenie uroczystej Eucharystii, przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Milton Zonta SDS, w imieniu wszystkich członków Rodziny Salwatoriańskiej, wyraził słowa głębokiej wdzięczności, za te piękne wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach: za beatyfikację Założyciela, za Mszę dziękczynną, za modlitwę, za radość oraz za jedność całego świata salwatoriańskiego, łączącego się z Rzymem za pomocą mediów. W sposób szczególny Generał podziękował Kardynałowi Pietro Paroliniemu. Słowa podziękowania zostały skierowane do wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania tych uroczystości.

 Na zakończenie Mszy świętej odmówiono wspólnie specjalną modlitwę dziękczynną za beatyfikację bł. Franciszka Jordana, a po uroczystym błogosławieństwie, odśpiewano modlitwę Regina caeli.

Niech radość z beatyfikacji naszego Założyciela bł. Ojca Franciszka Jordana będzie dla nasz wszystkich inspiracją do jeszcze gorliwszej pracy apostolskiej zgodnie z naszym salwatoriańskim charyzmatem!


Bazylika Piotra Zobacz galerię