Australia: Święcenia kapłańskie salwatorianów w czasie COVID-19

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Australia: Święcenia kapłańskie salwatorianów w czasie COVID-19

W dniu 16 kwietnia 2020 roku, w Regionie Australijskim, odbyły się święcenia kapłańskie ks. Paula Tran SDS. Ks. Paul należy do wikariatu salwatorianów Azji Wschodniej i od sierpnia 2019 roku przebywał na praktykach diakońskich w parafii św. Patryka w Gosford NSW, w Australii.
{[description]}

Ks. Paul miał powrócić na Filipiny, gdzie 18 kwietnia miały się odbyć jego święcenia kapłańskie. Ze względu na wybuch epidemii COVID-19 na całym świecie, powrót ks. Paula do Azji nie był możliwy. Superior Wikariatu Wschodniej Azji ks. Adam Januś SDS, po konsultacji z Generałem Zgromadzenia ks. Miltonem Zonta SDS i Ks. Jerzym Kołodziejem SDS, Superiorem Regionu Australijskiego, podjęli decyzję, żeby święcenia odbyły się w Australii.
Ze względu na zaostrzenia spowodowane epidemią ceremonia święceń odbyła się w bardzo skromnym gronie. Obecnych było tylko dwanaście osób. Szafarzem święceń był ks. bp Antoni Randazzo, biskup diecezji Broken Bay, w której ks. Paul odbywał swoje praktyki diakońskie oraz współbracia posługujący w tej części Australii.
Uroczystość była transmitowana i zgromadziła przed odbiornikami trzy tysiące osób.
W tym trudnym czasie epidemii, gdy kościoły w Australii i wielu innych krajach są pozamykane, święcenia kapłańskie ks. Paula dały wielu ludziom nadzieję i umocniły ich w wierze i miłości do Pana Boga. Ks. Paul został mianowany wikariuszem parafii św. Patryka w Gosford NSW, gdzie obecnie pomaga w prowadzeniu duszpasterstwa, a także przy transmisji mszy świętych i innych aktywności on-line.


Święcenia w Australii Zobacz galerię