Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

W ŚDM uczestniczyło 5 grup salwatoriańskich - 40 osobowa grupa połączonych sił naszych apostolatów młodzieżowych, grupa z Australii, grupa z Ameryki Łacińskiej, grupa złożona z parafian z Elbląga i Piastowa oraz grupa kleryków z Tor de Cenci w Rzymie.
{[description]}

Pierwsze dni spędziliśmy w Porto na dniach w diecezjach. Zostaliśmy przyjęci z ogromną życzliwością! Portugalczycy z otwartym sercem organizowali nam posiłki i spotkania. Z racji zakwaterowania w miasteczku Lousada pod Porto, mogliśmy uczestniczyć również w odpuście parafialnym, który raczej nie przypomina polskich odpustów - 6 dni fiesty w najobfitszym wydaniu. Spotykaliśmy się razem z pielgrzymami z Francji i Włoch na modlitwach i liturgii. Poza tym spędzaliśmy dużo czasu razem zarówno na przeróżnych aktywnościach przygotowanych przez mieszkańców Lousady jak i zwiedzając Porto i okolice w mniejszych grupach. 

Lizobna przywitała nas gorącem i tłumami pielgrzymów. Zakwaterowani z innymi grupami z Polski i Włoch uczestniczyliśmy codziennie w katechezach polskich i spotkaniach ogólnych. Oczywiście, szczególnymi wydarzeniami były te, którym przewodniczył papież Franciszek. 

Spotkania z ludźmi z całego świata uczyły nas różnych spojrzeń na kulturę i wiarę. Nieraz musieliśmy konfrontować nasz sposób przeżywania liturgii czy modlitwy, ale było też wiele momentów zachwytu nad wiarą pielgrzymów innych narodowości. 

Papież Franciszek zostawił nam mocne przesłanie. "Nie lękajcie się! Jezus jest z wami!" oraz "Kościół jest dla wszystkich!". Wspólne nabożeństwa i msze przyniosły nam bezpośrednie doświadczenie, co to znaczy Zgromadzenie Kościoła. 1,5 mln. ludzi z całego świata skupionych wokół wiary w Jezusa pod przewodnictwem jednego papieża. 

Na codzień najwięcej kontaktu miały grupy z Polski i Australii, ale ,ieliśmy również spotkanie salwatoriańskie z grupami z innych krajów. Spotkanie odbyło się w City of Joy, gdzie jako salwatoranie mieliśmy swoje stoisko z ś. p. Heleną Kmieć w roli głównej. Stoisko prowadził Wolontariat Misyjny Salwator i Fundacja im. Heleny Kmieć - cieszyło się ogromnym zainteresowaniem!

Atmosfera młodości i radości wypełniała spotkanie. Nie cichły śpiewy, ciągle rozmawialiśmy z innymi pielgrzymami, dzieliliśmy się jak wygląda nasze życie i wiara. Bardzo ubogacające! 

Młodzież wraca z nowym doświadczeniem wiary i Kościoła. Czy to wykorzysta? Mamy nadzieję, że przyszły rok formacyjny w naszych parafiach i apostolatach zaowocuje dzięki naszemu uczestnictwu w Światowych Dniach Młodzieży. 

Centralnej grupie salwatoriańskiej przewodził ks. Dominik Truchan SDS, który przy okazji ŚDM, mówił wiele o ś. p. Helenie Kmieć, naszej wolontariuszce zamordowanej w Boliwii na misji, której proces beatyfikacyjny już niedługo się rozpocznie. Jako wicepostulator procesu beatyfikacyjnego udzielał wiele wywiadów dla stacji zagranicznych i propagował przykład jej życia i poświecenia. 

W grupie polskiej znalazło się również dwóch innych ksieży i kleryk - ks. Konrad Nowak SDS z Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, ks. Paweł Janowski SDS z mediów salwatoriańskich i kl. Pawel Kuliashou SDS.

Grupę salwatorianów z Australii prowadzili ks. Grzegorz Skulski SDS i ks. Jerzy Kołodziej SDS. Australijczycy zachwycili wszystkich swoim entuzjazmem i radością. 

Grupę salwatoriańską z Ameryki Łacińskiej prowadził ks. Jakub Trzupek SDS - grupa była złożona głównie z osób z Meksyku gdzie posługuje ks. Jakub, oraz naszych parafian z Kolumbii.

Grupie parafian z Elbląga i Piastowa przewodził ks. Rafał Główczyński SDS. 


Światowe dni młodzieży w Lizbonie Zobacz galerię