Port Pirie: Ingres bpa Karola

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Port Pirie: Ingres bpa Karola

W dniu 28 października 2020 roku, w katedrze pw. Św. Marka w Port Pirie w Południowej Australii, miał miejsce ingres nowego ordynariusza, Salwatorianina Biskupa Karola Kulczyckiego.
{[description]}

Biskup Karol objął swoją diecezję w czasie liturgicznej uroczystości, której przewodniczył, w obecności poprzedniego biskupa ordynariusza Bpa Gregorego O’Kelly, biskupów z Archidiecezji Adelaide, licznie zgromadzonego duchowieństwa, w tym przedstawicieli salwatorianów w Australii oraz wielu wiernych. Biskup Karol został ciepło przyjęty przez swoich wiernych i z radością wszedł w wir nowych obowiązków, pragnąc jak najlepiej poznać ludzi, którym teraz służy oraz sytuację, w jakiej żyją.
W czasie swojego inauguracyjnego przemówienia, Biskup Karol mówił o trzech filarach budowania „rodziny rodzin”: wspólnym domu, wspólnym stole i wspólnym celu. Stwierdził również: „Moja posługa jako biskupa ma sens jedynie wtedy, gdy jestem w jedności z ludźmi”. Na koniec powierzył siebie i swoją posługę modlitwom swoich wiernych.
Diecezja Port Pirie została ustanowiona decyzją Papieża Leona XIII w 1887 roku, jako Diecezja Port Augusta, a w 1951 roku przemianowana na obecną Diecezję Port Pirie. Diecezja należy do Archidiecezji Adelaide. Terytorium diecezji obejmuje 980 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni z liczbą katolików szacowaną na ok. 28 tysięcy. Ks. Karol Kulczycki jest dwunastym ordynariuszem Diecezji Port Pirie.
Biskupowi Karolowi życzymy wielu łask Bożych w nowej posłudze, ufności w Bożą opatrzność, otwartości i radości z pełnionej posługi. Ze swojej strony zapewniamy go o swoich modlitwach!