WSD: Nowi słudzy Słowa i ołtarza

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

WSD: Nowi słudzy Słowa i ołtarza

W sobotę, 4 listopada, w kaplicy seminaryjnej, ksiądz biskup Jacek Kiciński udzielił święceń diakonatu 2 alumnom szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Liturgia miała charakter uroczysty. Po odczytaniu Ewangelii ks. Prowincjał Piotr Filas przedstawił biskupowi kandydatów i wyraził prośbę o udzielenie im święceń diakonatu.
{[description]}

Po homilii akolici złożyli przyrzeczenia celibatu, modlitwy Liturgią Godzin oraz posłuszeństwa każdorazowemu ordynariuszowi i wyższemu przełożonemu. Następnie upadli na twarz, a wszyscy zebrani modlili się za nich Litanią do Wszystkich Świętych. Następnie Biskup nałożył na każdego ręce i odmówił modlitwę konsekracyjną. Nowi diakoni zostali ubrani w dalmatyki, a biskup przekazał im Ewangelię, której stali się sługami przez święcenia.
Nowymi diakonami zostali: Mario Lainez z Hondurasu i Marek Sawicki z Warszawy.
Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli władz zakonnych, współbraci salwatorianów, a przede wszystkim najbliższej rodziny i przyjaciół diakonów.


WSD: Nowi słudzy Słowa i ołtarza Zobacz galerię