WSD Bagno: Człowiek piszący sercem

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

WSD Bagno: Człowiek piszący sercem

W dniu 7 grudnia, w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, odbyła się sesja duchowości salwatoriańskiej zatytułowana: „Człowiek piszący sercem”. Zorganizowano ją z okazji 130. rocznicy założenia Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów oraz 100. rocznicy śmierci o. Bonawentury Lüthena SDS – współpracownika o. Jordana.

{[description]}

Sesja miała miejsce w roku szczególnym dla Rodziny Salwatoriańskiej, gdyż 14 stycznia Ojciec Święty Benedykt XVI polecił promulgację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela.

Sesja zgromadziła wielu znamienitych gości: przełożonego polskiej prowincji salwatorianów ks. Piotra Filasa wraz ze współpracownikami, przełożonego niemieckiej prowincji salwatorianów z Monachium ks. Leonarda Berchtolda SDS, postulatora procesu beatyfikacyjnego o. Jordana ks. prof. Stephana Horna i postulatora procesu beatyfikacyjnego Ojca Jordana w latach 2000-2009 ks. prof. dra hab. Michała Pielę. Prowincjalat sióstr salwatorianek polskiej prowincji reprezentowała s. Bożena Kocik wraz z towarzyszącymi siostrami. Obecna była również delegacja sióstr nazaretanek z Wrocławia oraz grupy świeckich salwatorianów z Wrocławia. W sesji udział wzięła wspólnota WSD oraz nowicjat wraz z wychowawcami. Na sesję przybyli współbracia z innych placówek polskiej prowincji oraz delegacja studentów z Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia. Tłumaczem z języka niemieckiego był ks. Piotr Ślemp.

Prelegenci przedstawili trzy referaty ukazujące osobę ks. Lüthena w kontekście relacji ze Sługą Bożym ks. Jordanem. W trakcie pierwszego wykładu, zatytułowanego „Środowisko pochodzenia i młodość Bernarda Lüthena (1846-1881)”,  ks. Leonard Berchtold ukazał trudną drogę do kapłaństwa o. Bonawentury. Przedstawił w kontekście historycznym sytuację Kościoła w Niemczech, skąd pochodził o. Lüthen i o. Jordan. Kolejny prelegent, ks. prof. Stephan Horn, w wystąpieniu pt. „Współpraca i przyjaźń o. Bonawentury Lüthena z o. Franciszkiem Jordanem (1881-1911)”, ukazał przede wszystkim przyjaźń pomiędzy Jordanem, a Lüthenem. Opowiadał o początkach zgromadzenia salwatorianów przez pryzmat relacji tych dwóch kapłanów. Nakreślił również obraz Bonawentury Lüthena jako dobrego współpracownika Ojca Jordana - założyciela.

Ostatni z prelegentów, ks. prof. dr hab. Michał Piela, w swoim przedłożeniu zatytułowanym: „Tożsamość salwatorianina w świetle publikacji o. Bonawentury Lüthena”, na podstawie tekstów źródłowych zaprezentował charyzmat salwatoriański. Na podstawie tekstów ks. Lüthena ukazał proces kształtowania się początków zgromadzenia. Drugą część sesji stanowiła dyskusja panelowa pod hasłem: „Beatyfikacja Sługi Bożego Franciszka Jordana jako wyzwanie dla współczesnych Salwatorianów”. Poprowadził ją dyrektor studiów WSD w Bagnie ks. Tomasz Raćkos. Uczestnicy sympozjum mieli okazję do zadawania pytań związanych z wygłoszonymi referatami. Wywiązała się żywa dyskusja na poruszane tematy. Każdy z prelegentów mógł krótko podsumować tematykę rozwiniętą w swoim referacie. Obecni na sesji księża prowincjałowie oraz postulatorzy odnieśli się do hasła dyskusji panelowej, podkreślając aktualne wyzwania stojące przed salwatorianami.

Ważnymi momentami sesji była wspólna modlitwa uczestników: Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Bogusław Loska oraz modlitwy poranne i nabożeństwo wieczorne wieńczące spotkanie w Bagnie.

ks. Ireneusz Kiełbasa SDS

GALERIA

 www.seminarium.sds.pl