Wizyta Prowincjalatu w Rzymie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Wizyta Prowincjalatu w Rzymie

24-25 listopada odbyło się spotkanie Generalatu Salwatorianów z Prowincjalatem Polskiej Prowincji. Spotkanie dotyczyło kluczowych elementów współpracy pomiędzy komórkami.
{[description]}

Polską Prowincję reprezentowali prowincjał ks. Józef Figiel SDS, wiceprowincjał ks. Tomasz Raćkos SDS, konsultor ds. formacji ks. Sławomir Soczyński SDS, ekonom prowincjalny ks. Leszek Kopiec SDS i sekretarz prowincjalny ks. Adam Ziółkowski SDS.

Pierwszego dnia spotkania zarząd Polskiej Prowincji spotkał się z wikariuszem generalnym ks. Adamem Tenetą SDS. Omówione zostały kwestie współpracy Generalatu z Polską Prowincją w ciągu najbliższych miesięcy. Następnie prowincjał wraz z konsultorami prowincjalnymi spotkali się we własnym gronie w czasie którego intensywnie pracowali nad strategicznymi celami Polskiej Prowincji.

Drugiego dnia spotkania, po porannej sesji obrad Polskiego Prowincjalatu, miał miejsce najważniejszy punkt całego spotkania, czyli Eucharystia przy grobie Założyciela bł. Franciszka Jordana w kaplicy domu generalnego.

Po obiedzie Polski Prowincjalat spotkał się z Generalatem. Niestety, przełożony generalny ks. Milton Zonta SDS nie mógł być obecny na spotkaniu, ze względu na pogrzeb byłego generała ks. Malachy'ego McBrida SDS w Irlandii. Niemniej spotkanie z pozostałymi członkami Generalatu było bardzo owocne. Omówiono kwestie nadchodzącej wizytacji generalnej, zaplanowano przygotowania do kapituły generalnej, która odbędzie się w Krakowie w 2024 roku, oraz inne kwestie związane ze współpracą pomiędzy Generalatem a Polską Prowincją.

Generalat wyraził serdeczne słowa podziękowania Polskiej Prowincji za aktywne wspieranie dzieł całego Towarzystwa, za bardzo dobrą współpracę pomiędzy Prowincją i Generalatem oraz wyraził solidarność z naszymi współbraćmi pracującymi na Ukrainie w tym trudnym dla tego kraju czasie wojny.

Przedyskutowano kwestie dotyczące nadchodzących wydarzeń w Prowincji i Towarzystwie oraz sprawy personalne i ekonomiczne - m. in. pomoc Polskiej Prowincji w formacji w Kolumbii. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów wyraża swoją wdzięczność za otwartość i gościnność w domu generalnym oraz za serdeczne przyjęcie. Pomimo intensywności tej krótkiej wizyty w domu generalnym podjęto wiele ważnych tematów zarówno dotyczących Polskiej Prowincji jak i całego Towarzystwa. Cieszymy się z zacieśniania współpracy pomiędzy Polską Prowincją i Generalatem dla dobra Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.