Święto liturgiczne Bł. Franciszka Jordana

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Święto liturgiczne Bł. Franciszka Jordana

Dzień liturgicznego święta bł. Franciszka Jordana przypada 21 lipca. Nawiązuje on do daty przyjęcia sakramentu święceń przez Jana Jordana w roku 1878 w miejscowości Sankt Peter, gdzie znajdowało się seminarium duchowne diecezji fryburskiej w Badenii.
{[description]}

Bł. Franciszek Jordan przez kolejne 40 lat zaangażowany był w realizację otrzymanego powołania do głoszenia Ewangelii wszystkim i wszelkimi sposobami. W tym celu założył w roku 1881 Apostolskie Towarzystwo Nauczania, które dało początek zgromadzeniom zakonnym: Towarzystwu Boskiego Zbawiciela (salwatorianie) i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (siostry salwatorianki). Sam założyciel złożył śluby zakonne i przyjął imię Franciszek Maria od Krzyża. W jego planach apostolskich od początku ważną rolę odgrywali ludzie świeccy tworzący dziś Międzynarodową Wspólnotą Boskiego Zbawiciela (świeccy salwatorianie). Liturgiczne święto bł. Franciszka Jordana obchodzone jest we wspólnotach salwatoriańskich na całym świecie. Centralne uroczystości z udziałem przełożonego generalnego ks. Miltona Zonty SDS i ordynariusza archidiecezji fryburskiej abpa Stephana Burgera będą miały miejsce w katedrze we Fryburgu w Niemczech, 21 lipca 2022 r. o godz. 18.30. Transmisja jest dostępna pod adresem https://sds.org/news/news-all/2378-21-vii-2022-homily-freiburg-livestreaming