Spotkanie braci salwatoriańskich w Rzymie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Spotkanie braci salwatoriańskich w Rzymie

W dniach 23-26 lutego br. odbyło się spotkanie braci zakonnych z Polskiej Prowincji Salwatorianów w Rzymie.
{[description]}
 
Bracia spotkali się w sercu naszego zgromadzenia - w naszym domu generalnym, gdzie znajduje się grób naszego założyciela bł. Franciszka Marię od Krzyża Jordana. 
Spotkanie było okazją do umocnienia charyzmatu salwatoriańskiego wśród braci, a także szczególnym wydarzeniem na ich drodze formacji brackiej w zgromadzeniu salwatorianów. 
Bracia zwiedzili i modlili się w miejscach związanych z naszym założycielem. Zwiedzali Rzym, integrowali się i wzmacniali więzi braterskie. Spotkali się także z ks. generałem salwatorianów Miltonem Zontą SDS, który podkreślał, jak ważne są dzisiaj powołania brackie w naszym zgromadzeniu i kreślił perspektywy rozwoju formacji braci w dzisiejszym stechnicyzowanym świecie. 
Nasi bracia pełnią przeróżne funkcje w zgromadzeniu - są dyrektorami apostolatów, technikami i informatykami, zakrystianami, ekonomami, posługują na roli i w ogrodach, dbają o domy zakonne i kościoły, katechizują i głoszą Chrystusa na wszelkie sposoby. 
Spotkaniu przewodniczył konsultor ds. formacji ks. Sławomir Soczyński SDS.