Śp. Ks. Kazimierz Oleksy SDS (1966-2021)

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Śp. Ks. Kazimierz Oleksy SDS (1966-2021)

Śp. Ks. Kazimierz Oleksy SDS zmarł 4 maja 2021 roku w Millville w New Jersey (USA)
{[description]}

Ks. Kazimierz Oleksy urodził się 1 grudnia 1966 roku w Krakowie. Wzrastał wraz z bratem i siostrą w domu Stanisława i Czesławy zd. Smoleń w Biskupicach Radłowskich. Sakrament chrztu świętego otrzymał w rodzinnej parafii dnia 18 grudnia 1966 roku. Atmosfera domu rodzinnego i przykład starszego brata, śp. Ks. Stanisława Oleksego - salwatorianina sprawiły, że Kazimierz od dzieciństwa był mocno związany z Kościołem. Po Komunii świętej, do której przystąpił w 1974 roku, służył w rodzinnej parafii jako ministrant, a od 7 klasy szkoły podstawowej jako lektor. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej w 1981 roku w Biskupicach Radłowskich, kontynuował edukację w liceum ogólnokształcącym im. Janka Krasickiego w Radłowie. Dnia 30 kwietnia 1980 roku otrzymał sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w rodzinnej parafii. W drugiej klasie liceum nawiązał ściślejszy kontakt z salwatorianami, poprzez udział w rekolekcjach i dniach skupienia prowadzonych przez Salwatoriański Ośrodek Powołań.

Po ukończeniu edukacji w zakresie szkoły średniej podjął decyzję o wstąpieniu do nowicjatu salwatorianów w Bagnie. Nowicjat rozpoczął dnia 7 września 1985 roku. Dnia 8 września 1986 roku złożył pierwszą profesję w Bagnie. Następnie w latach 1986-92 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. W opinii wychowawców Kazimierz jawi się nam jako pełen temperamentu i zmysłu organizacyjnego alumn. Wśród najczęściej pojawiających się o nim opinii wyróżnia się stanowczość i konsekwencja w dążeniu do obranego celu. Wyrazem tego była przynależność do grona seminarzystów ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS, pod którego kierunkiem napisał i obronił pracę magisterską dotyczącą działalności wydawniczej salwatorianów wśród Polonii w USA. W trakcie studiów umocnił się w wyborze powołania i dnia 8 września 1990 roku związał się na całe życie z Towarzystwem Boskiego Zbawiciela, poprzez złożenie ślubów wieczystych w Bagnie. W tym okresie sygnalizował chęć podjęcia pracy duszpasterskiej wśród Polonii w USA. Wyrażał także gotowość do podjęcia studiów specjalistycznych z historii Kościoła.

Święcenia diakonatu przyjął, z rąk kard. Henryka Gulbinowicza dnia 26 czerwca 1991 roku w kościele parafialnym w Bagnie. Diakon Kazimierz Oleksy odbywał praktykę duszpasterską w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bagnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 maja 1992 roku z rąk biskupa Gerarda Bernackiego w Bielsku-Białej. Po święceniach neoprezbiter Kazimierz Oleksy został skierowany na  placówkę duszpasterską do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bagnie. Powierzono mu tam obowiązki wikariusza przy miejscowej parafii. W tym okresie ks. Kazimierz zasygnalizował przełożonym stałość w swoim pragnieniu kontynuacji swojej edukacji poprzez studia specjalistyczne z historii Kościoła. Przełożeni zezwolili mu na podjęcie studiów z zakresu historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Po dwóch latach ponownie zwrócił się do przełożonych z prośbą o możliwość podjęcia studiów stacjonarnych z historii. W odpowiedzi przełożeni polecili mu kontynuację studiów licencjackich we Wrocławiu.

Kolejną placówką duszpasterską ks. Kazimierza była wspólnota zakonna w Trzebnicy, gdzie od 1 lipca 1995 roku, powierzono mu obowiązki wikariusza w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Wysokim Kościele. Po roku ks. Kazimierz zwrócił się do przełożonych z prośbą o pozwolenie na wyjazd i posługę duszpasterską w USA. Prośba ta została rozpatrzona pozytywnie i ks. Kazimierz rozpoczął procedurę uzyskania wizy oraz pozostałej dokumentacji, potrzebnej do wyjazdu za ocean.

W 1996 roku, ks. Kazimierz Oleksy został skierowany wspólnoty w St. Hedwig w Teksasie w USA. Do czasu załatwienia wizy oraz skompletowania potrzebnej dokumentacji został przeniesiony do wspólnoty w Krakowie-Zakrzówku. Jednak po pewnym czasie, w związku z potrzebami personalnymi regionu kanadyjskiego, ks. Kazimierz Oleksy został ostatecznie skierowany do Vancouver. W styczniu 1997 roku biskup Paul O’Byrne ordynariusz Calgary oficjalnie zaprosił ks. Kazimierza do pracy w swojej diecezji. W 1997 roku ks. Kazimierz został przeniesiony z Krakowa do Vancouver w Kanadzie. W maju 2002 roku został skierowany do pracy w Port Albernia w diecezji Victoria, gdzie powierzono mu obowiązki administratora parafii Holy Family/Notre Dame.

Po siedmiu latach posługi duszpasterskiej w Kanadzie, ks. Kazimierz zwrócił się do przełożonych o pozwolenie na przeniesienie z Regionu Kanadyjskiego do Regionu Amerykańskiego polskiej prowincji salwatorianów. Swoją decyzję motywował chęcią połączenia pracy parafialnej z kontynuacją studiów z zakresu historii Kościoła. W lipcu 2004 roku ks. Kazimierz został przeniesiony do pracy w Regionie Amerykańskim. Tam powierzono mu obowiązki proboszcza w parafii pw. Świętej Trójcy w Fall City w Teksasie. Po dwóch latach posługi, abp Jose H. Gomez STD ordynariusz archidiecezji San Antonio, w porozumieniu z przełożonymi zakonnymi, mianował ks. Kazimierza administratorem parafii pw. Św. Mateusza w Jourdanton oraz Św. Ignacego Męczennika w Christine w stanie Texas. W 2006 roku powierzył mu również troskę o promocję powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Zasygnalizował mu również chęć mianowania go proboszczem, po odbyciu okresu próby w tychże parafiach.

W 2007 roku ks. Kazimierz Oleksy został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Mateusza w Jourdanton na okres sześciu lat. Rada prowincjalna w 2015 roku, podjęła decyzję o powierzeniu ks. Kazimierzowi funkcji konsultora wspólnoty w Teksasie. Był to dość trudny okres dla ks. Oleksego, w czasie którego zmagał się dużymi problemami zdrowotnymi i nawet otarł się o śmierć. Bardzo dotknęła go również nagła śmierć starszego brata, śp. Ks. Stanisława Oleksego SDS, który zakończył swą ziemską pielgrzymkę 16 czerwca 2015 roku w Kosciusko w stanie Teksas. W 2018 roku konsulta prowincjalna powierzyła ponownie ks. Kazimierzowi obowiązki konsultora wspólnoty w Teksasie, USA.

Ks. Kazimierz Oleksy pozostanie w pamięci współbraci jako niesłychanie wesoły, życzliwy, energiczny i żywiołowy duszpasterz. Był on ogromnie oryginalnym, a jednocześnie zdyscyplinowanym i merytorycznie wzorowo przygotowanym katechetą. Bakcyl historii, jaki zaszczepił mu w czasie studiów śp. Ks. A. Kiełbasa SDS, dawał się poznać, kiedy żywo reagował i często komentował różne wydarzenia oraz dopytywał się o skany dokumentów i fotografii archiwalnych, publikowanych na wirtualnej odsłonie archiwum prowincjalnego w Krakowie.

Ks. Kazimierz Oleksy zakończył swą ziemską pielgrzymkę dnia 4 maja 2021 roku w New Jersey, USA. Zmarł w 55 roku życia, w 35 roku życia zakonnego i w 29 roku kapłaństwa. Został pochowany 18 maja 2021 roku w grobowcu Salwatorianów w Trzebini.