SOP: MIMO, POMIMO I WBREW

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

SOP: MIMO, POMIMO I WBREW

Błogosławiony Pier Giorgio Frassati, jeden z patronów ostatnich Światowych Dni Młodzieży, mawiał: Młodość jest piękna. I rzeczywiście, każdy, kto miał możliwość spotykania młodych w Krakowie, może potwierdzić, że było to święto pięknych, młodych ludzi, którzy przyjechali z różnych stron świata, by przeżyć spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz dzielić się wiarą. Czy patrząc na ten rozmodlony tłum młodych, można zgodzić się z tezą o ich słabnącej religijności?

Z drugiej strony wielu rodziców, katechetów i duszpasterzy może podzielić się zupełnie odmiennymi spostrzeżeniami: młodzi na jakimś etapie swego dorastania odchodzą od Boga i Kościoła, porzucają dotychczasowe przekonania, rezygnują z religijnych praktyk, odsuwają się od wszystkiego, co kojarzy im się z religią. Ich bliscy przeżywają to bardzo, niekiedy nawet w kategoriach totalnych porażek wychowawczych, zarzucając sobie niewystarczające zaangażowanie, słabą wiedzę religijną czy nieumiejętność podtrzymania żywego kontaktu. Co zatem wpływa na ten stan i jakie są współczesne zagrożenia duchowe?
Chcąc odpowiedzieć sobie na te i inne pytania, a przede wszystkim pomóc młodym ludziom odkryć na nowo sens i radość wiary, ZAPRASZAMY serdecznie na kolejne Salwatoriańskie Spotkanie Młodych do Trzebini, które w tym roku odbędzie się 30 września. Spotkanie Młodych rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 14.00 i zakończy hołdem fatimskim ok. 22.30. Organizatorami spotkania są salwatoriańskie apostolaty młodzieżowe, a także referat sióstr salwatorianek i betanek.
W programie m.in.:
•    Nabożeństwo uwielbienia
•    Konferencja Andrzeja Wronki
•    Praca w grupach
•    Posiłek
•    Spotkanie w radości
•    Droga krzyżowa w parku
•    Nabożeństwo dziękczynienia
•    Eucharystia
•    Hołd fatimski przy grocie

Serdecznie zapraszamy młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami. Niech nie zabraknie nikogo z NAS!!!