Salwatoriańska pomoc Ukrainie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Salwatoriańska pomoc Ukrainie

Polska Prowincja Salwatorianów od wybuchu wojny na Ukrainie aktywnie włącza się w pomoc ofiarom rosyjskiej agresji. Akcje pomocowe na rzecz uchodźców wojennych na terenie Polski, jak i za jej granicami są sukcesywnie koordynowane i wspierane na różnych polach.
{[description]}

Pomoc salwatorianów i salwatorianek z całego świata płynie szerokim strumieniem do biura Referatu Misji Zagranicznych i prowincjalnego koordynatora pomocy na Ukrainie, dzięki czemu zrealizowanych zostało wiele projektów pomocowych na terenie salwatoriańskich parafii na Ukrainie. Jedną z nich był zakup karetki pogotowia oraz sprzętu medycznego dla szpitala miejskiego w Nowym Rozdole (parafia Brzozdowce). Ponad to wysłano już na Ukrainę kilka konwojów humanitarnych z darami, które dzięki naszym współbraciom na miejscu przeznaczone zostały dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne m.in. do zbombardowanej Buczy, internatu gdzie schronienie znaleźli uchodźcy z terenów objętych walkami, a także ukraińskiej obronie terytorialnej.

Szczególne pozdrowienia i podziękowania dla salwatorianów przesyła ks. Damian Pankowiak SDS - proboszcz w Brzozdowcach. 

Autor: Ks. Wojciech Porada SDS 


Ukraina 2022 Zobacz galerię