Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Józefa w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozodowcach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Koszt: 69.437 złotych (sfinansowano w całości ze środków MKiDN)

Opis: Prace konserwatorskie objęły w całości zachowaną partię polichromii zlokalizowaną w niszy w ścianie północnej nawy.

Celem prac było ustabilizowanie warstw technologicznych malowidła, które wykazywały objawy dezintegracji oraz przygotowanie obiektu do wykonania prac restauratorskich w kolejnym etapie.

Współczesny tynk położony w dolnej, zawilgoconej strefie ściany usunięto pozostawiając odsłonięty mur w celu umożliwienia swobodnego odparowywania wody z jego struktury.