Pożegnanie: Śp. Ks. Tomasz Chudy SDS (1965-2016)

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Pożegnanie: Śp. Ks. Tomasz Chudy SDS (1965-2016)

W dniu 25 lipca 2016 roku we Wrocławiu zmarł Ks. Tomasz Chudy SDS. Odszedł do Pana w: 51 roku życia, 25 roku kapłaństwa i 31 roku życia zakonnego. Jego pogrzeb odbędzie się dnia 28 lipca br. o godz. 11.00 w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Zostanie pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Bystrej.
{[description]}

Ks. Tomasz Chudy urodził się dnia 2 września 1965 roku w Bielsku-Białej. Został ochrzczony w dniu 19 września 1965 roku w kościele p.w. św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Pochodził z parafii salwatoriańskiej p.w. NMP Królowej Polski. W 1972 roku przystąpił do wczesnej I Komunii Świętej. Od drugiej klasy szkoły podstawowej udzielał się w liturgicznej służbie ołtarza. Dnia 29 marca 1979 roku przyjął sakrament bierzmowania. W tym też roku, zachęcony przykładem miejscowych duszpasterzy, nawiązał kontakt z Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań i regularnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez ten apostolat.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej, gdzie w maju 1984 roku pomyślnie zdał egzamin dojrzałości. Jak sam napisał, w swoim curriculum vitae z dnia 18 czerwca 1984 roku, uczestnictwo w rekolekcjach powołaniowych salwatorianów pozwoliło mu rozpoznać swoje kapłańskie i zakonne powołanie. Dlatego w czerwcu 1984 roku złożył podanie z prośbą o przyjęcie do nowicjatu salwatorianów.

Jego prośba została rozpatrzona pozytywnie i rozpoczął, dnia 7 września 1984 roku, formację podstawową w nowicjacie salwatorianów w Bagnie. Już wtedy dał się poznać jako uzdolniony dekorator oraz zaangażowany w liturgię i śpiew kościelny. Pierwszą profesję zakonną złożył dnia 8 września 1985 roku w Bagnie. Nastepnie, w latach 1985-1991, studiował dyscypliny filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Profesję wieczystą złożył dnia 8 września 1989 roku w Bagnie. Święcenia diakonatu otrzymał, dnia 28 czerwca 1990 roku z rąk bpa Józefa Pazdura, w Bagnie. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, w okresie od 14 lutego do 14 kwietnia 1990 roku, odbył praktykę duszpasterską w parafii p.w. św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Święcenia prezbiteratu otrzymał, 9 maja 1991 roku w kościele rektoralnym w Krakowie-Zakrzówku, z rąk bpa Kazimierza Nycza.

Po święceniach ks. Tomasz został skierowany do parafii p.w. św. Brata Alberta w Elblągu, gdzie od dnia 20 czerwca 1991 roku podjął obowiązki wikariusza. Podczas wakacji w 1991 i 1992 roku, na prośbę przełożonych, ks. Tomasz Chudy poprowadził rekolekcje powołaniowe dla młodziezy związanej z salwatorianami i siostrami salwatoriankami w Goczałkowicach. Na mocy decyzji, z dnia 28 maja 1993 roku, powierzono ks. Tomaszowi urząd konsultora wspólnoty elbląskiej. Jednak potrzeby personalne prowincji spowodowały, iż plany te trzeba było odłożyć na przyszłość. Dnia 10 sierpnia 1994 roku został przeniesiony do wspólnoty zakonnej w Bielsku-Białej, przy ulicy NMP Królowej Polski i podjął posługę katechety w miejscowej parafii oraz pomoc w prowadzonym przez salwatorianów hospicjum. Na mocy decyzji, z dnia 31 maja 1995 roku, został on przeniesiony do wspólnoty w Nałęczowie i skierowany na studia specjalistyczne z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1995-1999 kontynuował swoją edukację w Lublinie, zwieńczoną obroną pracy magisterskiej z pedagogiki.

Kolejnym etapem posługi duszpaterskiej ks. Tomasza była wspólnota w Mikołowie, gdzie od 30 czerwca 1999 roku podjął obowiązki katechety i pomocy duszpasterskiej w miejscowej parafii. Po roku został on skierowany do wspólnoty w Krzyżu Wielkopolskim. Tam, od 1 lipca 2000 roku, podjął obowiązki konsultora oraz wikariusza w parafii p.w. NSPJ. Kolejną placówką duszpasterską, gdzie został przeniesiony z dniem 1 lipca 2001 roku, była Bystra Śląska. Dnia 1 czerwca 2001 roku, podjął tam obowiązki kapelana szpitalnego oraz pomocy duszpasterskiej w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP. Następnie ks. Tomasz został skierowany do wspólnoty w Trzebnicy. Tam, od dnia 1 lipca 2003 roku, podjął obowiązki katechety w miejscowej parafii. Dnia 2 czerwca 2004 roku, został przeniesiony z Trzebnicy do Zakopanego. Tam podjął obowiązki penitencjarza i pomocy duszpasterskiej w kościele p.w. NMP Królowej Świata. Po trzech latach ks. Tomasz przeniósł się na Dolny Śląsk. Gdzie, od 1 lipca 2007 roku, podjął obowiązki katechety w parafii p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach.

W 2009 roku, przełożeni zakonni skierowali go do domu zakonnego we Wrocławiu. Gdzie włączył się w prace apostolatu misji i rekolekcji parafialnych. Chcąc doskonalić swoje umiejętności zwrócił się on do przełożonych z prośbą o zgodę na rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu homiletyki w Instytucie Teologii Praktycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Konsulta prowincjalna, w dniu 5 października 2009 roku, przychyliła się do tej prośby. Dnia 21 grudnia 2009 roku prowincjał powołał ks. Tomasza w skład komisji opracowującej nową instrukcję wyborczą delegatów na kapitułę prowincjalną.

We wrześniu 2013 roku prowincjał, odpowiadając na prośbę ks. Tomasza, wydał zgodę na otwarcie przewodu doktorskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W maju bieżącego roku ks. Tomasz obchodził wraz ze swymi współbraćmi 25 rocznicę święceń prezbiteratu.

Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS