Pożegnanie: Śp. Ks. Józef Zuziak SDS

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Pożegnanie: Śp. Ks. Józef Zuziak SDS

Wspólnota Salwatoriańska oraz liczne środowiska, zwłaszcza Polonii Chicagowskiej, żegnają Kapłana, który przez ponad pół wieku duszpasterzował w Merrillville. Liczne owoce jego posługi wciąż cieszą, a pamięć o nim pozostanie.
{[description]}

Ks. Józef Zuziak urodził się dnia 17 stycznia 1934 roku w Lipowej koło Żywca w rolniczej rodzinie Wojciecha i Anieli. Na chrzcie św., który przyjął krótko po narodzinach w rodzinnej parafii pw. św. Bartłomieja, otrzymał imiona Józef Roman. W 1940 roku, rodzice z pięciorgiem dzieci zostali przesiedleni w okolice Chełma, a później przenieśli się koło Krakowa. W 1945 roku powrócili do Lipowej. W 1949 Józef ukończył szkołę podstawową, a w 1953 roku, po ukończeniu żywieckiej szkoły ogólnokształcącej, zdał maturę i skierował prośbę o przyjęcie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po niemal rocznej formacji nowicjackiej postanowił ją przerwać i rozpoczął studia na wydziale geodezyjno-melioracyjnym krakowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. Edukację, przerwało powołanie do służby wojskowej w jednostce topograficznej w Komorowie. Służbę zakończył jesienią 1958 roku. W dniu 12 lipca 1959 roku skierował do Prowincjała Salwatorianów pełną pokory prośbę o ponowne przyjęcie do Zgromadzenia w charakterze kandydata do kapłaństwa.
Dnia 14 sierpnia 1959 roku wstąpił do nowicjatu w Bagnie koło Wrocławia. W dniu 15 sierpnia 1960 roku złożył pierwsze śluby zakonne. W sierpniu 1963 roku ślubował czystość, ubóstwo i posłuszeństwo do końca życia. W dniu 28 czerwca 1966 roku w Trzebini przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bpa Karola Wojtyły.
W latach 1966/67 przebywał w domu zakonnym w Krakowie przy ul. Łobzowskiej, gdzie odbywał studium pastoralne. W tym czasie, odpowiadając na potrzeby misyjne Zgromadzenia, złożył pisemną deklarację, w której wyrażał gotowość wyjazdu do Afryki. Dnia 31 sierpnia 1967 roku rozpoczął jednak posługę duszpasterską i katechetyczną w nałęczowskiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela.
Dnia 7 października 1969 roku, na pokładzie statku „Stefan Batory”, dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął posługę duszpasterską wśród Polonii i zamieszkał w Merrillville, w Stanie Indiana. Niemal od początku pobytu przełożeni powierzali Księdzu Józefowi odpowiedzialność za wspólnotę w Merrillville w charakterze ekonoma, rektora superiora lub wicesuperiora. Jego zasługą był rozwój duszpasterski i materialny tej salwatoriańskiej placówki. Wśród wielu inicjatyw trzeba podkreślić budowę kościoła z Panoramą Tysiąclecia i wyjątkowym obrazem częstochowskiej Madonny, który dziś jest sanktuarium maryjnym oraz organizację Pieszej Polonijnej Pielgrzymki Maryjnej z Chicago do Merrillville, która wciąż przyciąga tysiące pielgrzymów. Miał też znaczący udział w organizacji innych miejsc salwatoriańskiej posługi w USA.
Trudno przecenić zasługi Ks. Józefa Zuziaka w krzewieniu polskości wśród Polonii. Było to wiele inicjatyw, nie tylko o charakterze religijnym, ale również historycznym i kulturalnym. Dnia 19 maja 2018 roku Prezydent Andrzej Duda odznaczył go za to Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jako honorowy kapelan Podhalan został odznaczony góralskim orderem i nagrodzony odznaczeniem „Ambasador Roku” na festiwalu „Polish Heritage Festival” w Michigan.
Nieodłącznym atrybutem Ks. Józefa była harmonijka, na której wygrywał religijne i inne znane melodie. Jego gry słuchał nawet Jan Paweł II. Była ona „gwoździem programu” licznych spotkań, w których brał udział.
Ks. Józef Zuziak zmarł po ciężkiej chorobie dnia 27 lipca 2021 roku w domu opieki Sióstr Albertynek w Hammond. Pogrzeb odbędzie się dnia 30 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się również w rodzinnej Lipowej.