Mikołów: Bohater katechezy 2018

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Mikołów: Bohater katechezy 2018

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie zgłosili swojego katechetę ks. Bartłomieja Króla SDS do konkursu, który ma wyłonić najlepszego katechetę Archidiecezji Katowickiej.
{[description]}

Dla wielu uczniów ks. Bartek jest przede wszystkim wychowawcą. Kilka klas zafascynowało się aktorstwem, grając w spektaklach profilaktycznych, których był reżyserem i scenarzystą. Zainicjował wiele szkolnych (i nie tylko) akcji promocyjnych, konkursów oraz wydarzeń religijnych oraz kulturalnych. Jest zaangażowany w pomoc duchową, wolontaryjną, a także psychologiczno-pedagogiczną. Ma czas, kiedy uczeń go potrzebuje. Słucha, rozumie i pomaga. Konsekwentnie realizuje swoje pasje dziennikarskie, zarażając tym uczniów. Prowadzi szkolny fanpage na Facebooku, jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego. W 2016 roku został nagrodzony przez starostę mikołowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 W plebiscycie „Bohater katechezy 2018” można oddać na niego głos klikając gwiazdkę przy jego zdjęciu na

http://katowice.gosc.pl/gal/pokaz/4549672.Kandydaci-na-bohatera-katechezy/8#gt