Kraków CFD: Kard. G. Ravasi czytał księgę Izajasza

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Kraków CFD: Kard. G. Ravasi czytał księgę Izajasza

W dniach 10-12 listopada 2017 r. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury prowadził sesję biblijną w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Włoski biblista prowadził drugą i zasadniczą część Dni Duchowości Biblijnej. Tematyka sześciu wykładów tej części spotkania została ujęta w słowach: „Księga Izajasza – Ewangelia Starego Testamentu”.
{[description]}

Tegoroczne, piętnaste z kolei Dni Duchowości Biblijnej w CFD poświęcone były tematowi „Stary Testament czytany w świetle Ewangelii”. W części pierwszej (9-10 listopada) prowadzącymi byli bibliści z Warszawy: ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i s. dr Judyta Pudełko PDDM z Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Od piątku do niedzieli uczestnicy spotkania mogli też wysłuchać homilii głoszonych przez kardynała (nagrania i teksty: www.cfd.sds.pl www.katollik.tv). W niedzielę doświadczony włoski biblista odpowiadał też na pytania uczestników. Chętnie też podpisywał swoje publikacje, których wiele ukazało się w języku polskim.

„Zsekularyzowany, a jednak kochany przez Boga”
Homilia kard. Gianfranco Ravasiego z 10 listopada 2017
https://www.youtube.com/watch?v=P5o6x7M6fNY

http://www.cfd.sds.pl/index.php?d=more,2550,131

„Musimy je odnaleźć we wspólnotach kościelnych!”
Homilia kard. Gianfranco Ravasiego z 11 listopada 2017
https://www.youtube.com/watch?v=uY6bEvbBM2c

http://www.cfd.sds.pl/index.php?d=more,2553,131

„Powierzchowność – wielka choroba naszych czasów”
Homilia kard. Gianfranco Ravasiego z 12 listopada 2017
https://www.youtube.com/watch?v=X_CBIh7hZbs

http://www.cfd.sds.pl/index.php?d=spis,,131

Było to już piąte, począwszy od 2003 roku, spotkanie, które kard. Gianfranco Ravasi prowadził w domu formacyjnym salwatorianów w Krakowie. Przed otrzymaniem sakry biskupiej prowadził sesje biblijne na temat księgi Psalmów (2003), Hioba i Koheleta (2004) oraz Pieśni nad Pieśniami (2006), a jako kardynał uczestniczył w Dniach Duchowości Biblijnej „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła” (2012) przybliżając oblicza Kościoła przedstawione w czterech Ewangeliach.

Piotr Szyrszeń SDS
foto: Waldemar Sowiński


Kraków CFD: Kard. G. Ravasi czytał księgę Izajasza Zobacz galerię