Kapituła: I idź!

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Kapituła: I idź!

Dnia 22 lutego 2019 roku zakończyła się XXXIII Kapituła Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, która odbywała się pod hasłem „Po prostu wstań i idź!”
{[description]}

Mszy Św. zamykającej wydarzenie przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił przełożony prowincji ks. Józef Figiel.
Uczestnicy wyruszyli do swoich wspólnot w Polsce, Ameryce, Australii, Afryce i kilku innych krajach, aby tam zanieść przesłanie płynące z pięciodniowych spotkań, refleksji i obrad.

REZOLUCJA

Salwatorianie zebrani na XXXIII Kapitule Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, uważnie wsłuchani w przesłanie XIX Kapituły Generalnej, wpatrzeni w naszego Mistrza Boskiego Zbawiciela, ufający w orędownictwo Matki Zbawiciela, Błogosławionej Marii od Apostołów i Świętych Patronów Towarzystwa oraz szczerze pragnący wiernie zrealizować charyzmat dany nam przez osobę Ojca Franciszka Marię od Krzyża Jordana, wyrażają gotowość pójścia do wszystkich ludzi, aby rozpalić w nich miłość do Boga i całego stworzenia.

Uznajemy się za ważną część międzynarodowej wspólnoty, postrzegamy ją jako wielką wartość i chcemy budować jedność w różnorodności kultur oraz narodowości.

Duch Święty obdarzył Kościół niepowtarzalnym i cennym darem poprzez osobę Czcigodnego Założyciela i charyzmat, który chciał zrealizować angażując ludzi różnych stanów. Pozostajemy otwarci na współpracę z Kongregacją Sióstr Boskiego Zbawiciela i Międzynarodową wspólnotą Boskiego Zbawiciela oraz wszystkimi osobami, które tym charyzmatem się zachwyciły i go przyjęły.

Skupiając uwagę na sprawach Towarzystwa nie zapominamy o problemach Kościoła Powszechnego i podkreślamy dramatyczną sytuację prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zachęcamy wszystkich Współbraci do włączenia się w duchową i materialną pomoc Kościołowi, który codziennie przeżywa narodziny nowych męczenników.

Hasło „Po prostu wstań i idź” traktujemy jako mocny impuls do tego, aby codziennie odnawiać w sobie deklarację gotowości opuszczenia wszystkiego dla realizacji misji salwatoriańskiej.