Bp Karol Kulczycki: Bulla Papieska

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Bp Karol Kulczycki: Bulla Papieska

FRANCISZEK BISKUP SŁUGA SŁUG BOŻYCH umiłowanemu Synowi Karolowi Kulczyckiemu, członkowi Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, dotychczasowemu zastępcy Prowincjała, mianowa-nemu Biskupowi Diecezji Port Pirie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.
{[description]}

Wierni duszpasterze pragnący objawiać oblicze Zbawiciela Świata, dążą nieustannie do tego, aby doskonalić siebie, aby być „gotowi do pełnienia wszelkiego dobra” (2 Tm 2,21). My zaś, ustanowieni przez łaskę Bożą, by zająć miejsce świętego Piotra, mamy ustanawiać biskupów dla partykularnych wspólnot kościelnych.
Kierujemy więc obecnie naszą uwagę na siedzibę biskupią Port Pirie, która po rezygnacji Czci-godnego Brata Grzegorza O’Kelly, S.J., nie posiada swego Pasterza. Ty natomiast, drogi Synu Karolu, który aż dotąd sumiennie i wiernie wykonywałeś prace i obowiązki w swojej rodzinie zakonnej za-równo w Polsce jak i w Australii, potwierdzając w ten sposób swoją miłość do Chrystusa i jego Ko-ścioła, wydajesz się Nam być zdolnym do pełnienia posługi biskupiej. Dlatego po wysłuchaniu rady Kongregacji dla Biskupów, na mocy Naszego Autorytetu i pełnej Naszej Władzy Apostolskiej usta-nawiamy Ciebie Biskupem Port Pirie wraz z wszystkimi przysługującymi prawami i odpowiednio nałożonymi obowiązkami, według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przed święceniami biskupi-mi, które będziesz mógł przyjąć wszędzie poza Rzymem, oczywiście od biskupa katolickiego, z za-chowaniem przepisów liturgicznych, będziesz musiał złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności Nam i Naszym następcom zgodnie z prawem Kościoła. Ponadto powiadomisz też duchowieństwo i wiernych Twojej Diecezji o Twoim wyborze, a Twoim diecezjanom gorąco polecamy, aby gdy do nich przybędziesz jako nowy Biskup, przyjęli Cię ochoczym sercem i chętnie naśladowali na drodze zbawienia.
Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów i świętych Karola, Marka i Alfonsa Marii Liguoriego niech Bóg Wszechmogący otoczy Cię Swoją opieką i obdarza Cię wszelki-mi łaskami w nowym posługiwaniu, a kiedyś u Siebie wieczną chwałą.
Wydano w Rzymie na Lateranie, w dniu pierwszym miesiąca sierpnia roku Pańskiego dwa tysią-ce dwudziestego, w ósmym roku Naszego Pontyfikatu.
FRANCISZEK, Papież