Albania: Stary odpust w nowym kościele

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Albania: Stary odpust w nowym kościele

Najstarsi mieszkańcy wsi Mallkucz i okolicznych górskich osad pamiętają do dziś obchody ku czci św. Mikołaja, organizowane każdego roku w dniu 9 maja. Świętowanie gromadziło katolików z różnych stron, by w kościele położonym na szczycie wzgórza oddać cześć Bogu za pośrednictwem Świętego z Miry.
{[description]}

Okrutny czas komunizmu pozostawił po sobie ruiny kościołów i szczątki pobożności w sercach wierzących. Wieloletnia obecność salwatorianów na wzgórzach Mallkucza przyczyniła się do odrodzenia kultu ku czci św. Mikołaja. Dotychczasowe świętowanie odpustu w kapliczce zbitej z desek nie licowało z godnością i podniosłym charakterem uroczystości. Zmotywowani prośbami i modlitwami wiernych salwatorianie podjęli się trudnego zadania wybudowania świątyni ku czci świętego Biskupa. Przy ofiarnym wsparciu dobrodziejów z Polski, wspólnot salwatorianów polskiej prowincji i współbraci z różnych stron skutecznie kontynuowano to Boże dzieło. Trwające dwa lata prace budowlane przyniosły efekt w postaci godnej budowli sakralnej. Dnia 9 maja 2018 roku przybył do Mallkucza ordynariusz diecezji Tirana-Durres ks. abp Georg Frendo OP, by swą biskupią godnością uświetnić odpust ku czci świętego biskupa znanego z dobroczynności. Budowę i wystrój świątyni oparto o świadectwa i doniesienia najstarszych mieszkańców wioski, by wznieść miejsce kultu na wzór kościoła, stojącego na szczycie wzgórza, aż do czasu zniszczenia przez komunistów. Pierwszy odpust w nowym kościele zapisze się na długo w pamięci wiernych również ze względu na sakrament Pierwszej Komunii Świętej. Czternaście osób przyjęło po raz pierwszy do swych serc Jezusa Eucharystycznego. Biskup Tirany na wzór świętego Biskupa, którego doczesne szczątki spoczywają we włoskim Bari, obdarzył wszystkich pasterskim błogosławieństwem i ojcowską troską. Dzięki łasce Bożej na przestrzeni lat odbudowuje się Kościół w Albanii i odradza się kult czcicieli Boga w Jego świętych.


Albania: Odpust 2018 Zobacz galerię