Albania: Sługa Eucharystii

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Albania: Sługa Eucharystii

Słowa św. Pawła z Listu do Koryntian, iż „różne są dary łaski, różne też są rodzaje posługiwania" znajdują swe realne potwierdzenie w albańskiej rzeczywistości misyjnej. Każdego dnia salwatorianie stają wobec wielorakich wyzwań duszpasterskich i potrzeb duchowych, stąd „różne są działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich". Ten właśnie Bóg sprawił, że brat Jakub Rychlewski SDS, po złożeniu pierwszej profesji zakonnej przybył do Albanii, by podjąć wyzwanie ewangelizacji mieszkańców postkomunistycznego kraju.
{[description]}

Po rocznym pobycie, który stał się dla niego wymagającym i ciężkim doświadczeniem misyjnej natury Kościoła przekonał się, że „we wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra". Poznawszy realia placówki w Bilaj i opanowawszy język podjął aktywną posługę wśród mieszkańców wsi należących do parafii św. Jana Chrzciciela.  
„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków, innemu jeszcze dar wiary" - z tym właśnie darem głębokiej i niezachwianej wiary brat Jakub wyrusza w pierwsze piątki miesiąca do wsi Murqina, by tam osobom chorym i starszym udzielić komunii świętej. Po wcześniejszym przygotowaniu otrzymał specjalny dekret od ordynariusza diecezji Tirana-Durres ks. abpa Georga Frendo OP, na podstawie którego brat Jakub Rychlewski SDS może pełnić posługę nadzwyczajnego szafarza komunii św. Comiesięczne odwiedziny w domach chorych dają możliwość dotarcia z posługą do najodleglejszych zakątków parafii i niesienia Jezusa wszystkim tym, którzy sami nie mogą przyjść do kościoła. Komunia św. chorych to nie tylko spotkanie z potrzebującymi, ale także wielka szansa ewangelizacyjna i kerygmatyczna ich rodzin. Misjonarze poznają kulturę i miejscowe zwyczaje, doświadczają niebywałej gościnności i ciepłego przyjęcia pomimo doskwierającego ubóstwa oraz mają okazję być blisko z powierzonym im ludem Bożym. Posługa duszpasterska jest konkretną odpowiedzią na bieżące potrzeby ludzi ciągle poszukujących Jezusa i pragnących Jego łaski. Gorliwość br. Kuby i godne pochwały zaangażowanie na misyjnej roli bierze się stąd, iż „wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce".

Cytaty biblijne pochodzą z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, wersety 4-11.Albania: Sługa Eucharystii Zobacz galerię