Albania: Rocznica męczenników

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Albania: Rocznica męczenników

„I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici”. Ap 6,11
{[description]}

Podczas prześladowań w czasach komunistycznego reżimu, Kościół katolicki w Albanii dał piękne świadectwo wierności Chrystusowi. Zaowocowało to prześladowaniami, aresztowaniami, torturami, wieloletnimi wyrokami obozów pracy, bądź skazaniem na śmierć na różne sposoby.
    W ubiegłą sobotę w katedrze św. Szczepana w Szkodrze miały miejsce uroczystości związane z rocznicą ogłoszenia błogosławionymi bp. Vincenca Prennushi i 37 Towarzyszy Męczenników. W Mszy świętej uczestniczyli wszyscy biskupi z Albanii, Czarnogóry i Kosowa oraz licznie zgromadzeni kapłani, zakonnicy i wierni świeccy. Zaproszeni zostali także przedstawiciele Kościoła prawosławnego.
    Podczas Mszy św. były prezentowane w specjalnie przygotowanych skrzynkach relikwie (odnalezione kości) świętych. Później zostały one umieszczone w bocznej kaplicy w szklanych pojemnikach.
    Nasza parafia była reprezentowana przez księży pracujących na północy Albanii, ks. Artana i ks. Dawida, jak również parafian, młodzież i dzieci uczestniczące w cotygodniowej katechezie.


Albania: Rocznica męczenników Zobacz galerię