Albania Durres: Czynne Miłosierdzie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Albania Durres: Czynne Miłosierdzie

Uczynki miłosierdzia zarówno, co do ciała, jak i duszy są konkretnym przejawem dobroczynności i miłosierdzia w codzienności. Ojciec święty Franciszek ogłaszając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia zachęcił wiernych by w sposób szczególny praktykowali w swym życiu uczynki miłosierdzia. W radosnym okresie wielkanocnym osoby konsekrowane dekanatu Durres odwiedziły w areszcie śledczym tych, którzy nie mogli spędzić Świąt ze swoją rodziną.
{[description]}

Spotkanie z aresztantami rozpoczęło się krótką modlitwą i odczytaniem fragmentu Ewangelii. Po krótkiej katechezie kerygmatycznej był czas na indywidualne spotkania, rozmowy i składanie życzeń. Ciąg dalszy spotkania przebiegał na korytarzach poszczególnych bloków aresztu. Życzenia, upominki i pozdrowienia powędrowały do miejsc i cel, z których aresztanci nie mogli wyjść, by wziąć udział w ogólnym spotkaniu. Wyjątkowym miejscem był oddział chorych, gdzie w ciężkich warunkach przebywają osoby wymagające szczególnej opieki. Dobra pogoda i słoneczny dzień pozwoliły na wspólne spotkanie wychowawców, strażników i aresztantów na deptaku. Świąteczna atmosfera sprzyjała śpiewom radosnym i spontanicznym rozmowom ponad podziałami. 

www.misje.sds.pl


Albania Durres: Czynne Miłosierdzie Zobacz galerię