Artykuły 2017

Albania: Albańskie śluby zakonne
Rady ewangeliczne są zaproszeniem do doskonalszego wypełnienia Prawa Bożego. Takie zaproszenie Pan Jezus skierował do tych, którzy pragną więcej Go kochać, wierniej Mu służyć i pełniej iść w Jego ślady. Na przestrzeni wieków rady ewangeliczne zostały powiązane z istotą życia zakonnego, przybierając formę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
RMS: Wspomnienia
We wspaniałym Międzybrodziu Bialskim od 15 do 22 sierpnia odbywały się rekolekcje, na które zjechali się fani górskich wędrówek i nie tylko. Rekolekcje odbywały się pod hasłem „Co słychać?”. Jak wszyscy wiemy góry są bliżej nieba, dlatego przy każdej okazji wyruszaliśmy na szlak.
Ukraina: Posługa wolontariuszy
W dniach od 30.07 do 13.08.2017 r., my, sześcioro wolontariuszy Wolontariatu Misyjnego Salvator, posługiwaliśmy na Ukrainie. Przez dwa tygodnie modliliśmy się wspólnie, pomagaliśmy w pracach gospodarczych, integrowaliśmy się, odpoczywaliśmy i prowadziliśmy półkolonie dla dzieci z parafii Podwyższenia Krzyża w Brzozdowcach, w których uczestniczyły również dzieci innych wyznań i z innych miejscowości. Wszyscy razem staraliśmy się bardziej poznawać Pana Boga, siebie i...
WSD: Uroczystości zakonne
W piątek 8 września 2017 r., w Święto Narodzenia NMP i w 99 rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ojca Franciszka Jordana – założyciela salwatorianów i salwatorianek, o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bagnie, kilkunastu salwatoriańskich kleryków i braci zakonnych odnowiło na kolejny rok swoją czasową profesję zakonną.
Albania: Dwie sakry
Mijający tydzień w Albanii obfitował w wiele donośnych wydarzeń, szczególnie dla diecezji Tirana-Durres. Otóż dwóch kapłanów tej diecezji zostało mianowanych na nowych biskupów. Ojciec święty, doceniając ich oddanie Kościołowi świętemu i niestrudzoną pracę misyjną w Albanii, powierzył im dwie diecezje. Papież Franciszek zaznaczył, iż dwóm wyjątkowym kapłanom poleca duszpasterskiej opiece dwie niezwykle ważne diecezje.
Albania: Prymicyjny odpust
Odradzający się Kościół w Albanii powoli utwierdza swą obecność wśród wiernych, wychodząc naprzeciw ich duchowym potrzebom. Pogłębiona wiara, wzmocniona świadomość religijna, poczucie wspólnoty - to pierwsze owoce działalności ewangelizacyjnej misjonarzy na postkomunistycznych terenach.
Sierpień w SOP-ie
Piesze pielgrzymki na Jasną Górę rokrocznie wyruszają z wielu miast Polski na przełomie lipca i sierpnia. Pielgrzymi przemierzają setki kilometrów do świętego miejsca, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy, modlić się w różnych intencjach i wyrazić wdzięczność Bogu za ogrom otrzymanych łask.
Trzebnica: Odkrywcy piękna
7 sierpnia 2017 r., podczas trzebnickiego festynu „Bartłomiejki”, odbył się wernisaż prac uczestników VI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Trzebnica 2017. Artystów było tym razem dwunastu – z Armenii, Polski, Ukrainy. Ks. Bogdan Giemza, główny kurator pleneru, podczas inauguracji wernisażu przywołał słynne słowa C. K. Norwida o pięknie, które „na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.” – Jan Paweł II w Liście do artystów, przywołując te słowa,...
RMS: „Ósemeczka” u Matki Bożej
W dniach od 2 do 10 sierpnia odbyła się już 37 Piesza Pielgrzymka Wrocławska, na której nie mogło zabraknąć salwatoriańskiej grupy 8, czyli tzw. „Ósemeczki”. Wyruszyła ona, tak samo jak w zeszłym roku, z Trzebnicy z duchowymi przewodnikami ks. Łukaszem Aniołem, ks. Maciejem Szeszko i ks. Jerzym Lazarkiem, a na czele stanął ks. Emmanuel Rus.
Albania: Wakacje z wolontariatem
Dnia 14 sierpnia br., do wspólnoty Salwatoriańskiej w Bilaj, przyjechało pięcioro wolontariuszy Wolontariatu Misyjnego Salvator. Przez miesiąc swoją posługą będą wspierać miejscowego proboszcza, ojca Wojciecha Poradę SDS. Do ich zadań należy prowadzenie zajęć z dziećmi w kilku miejscowościach oraz dbanie o porządek na terenie kościoła i stacji misyjnej. Poprzez swoją pracę chcą głosić Jezusa Chrystusa.
Strona 6 z 16

Archiwum aktualności

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010