Afganistan: Namiot zawierzenia

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Afganistan: Namiot zawierzenia

Operacja stabilizacyjna w Afganistanie stanowi dla Sił Zbrojnych RP jedno z największych wyzwań wojskowych ostatnich lat. Misja realizowana jest w warunkach, które pod względem kulturowym, cywilizacyjnym i klimatycznym całkowicie odbiegają od realiów europejskich. W bazie Aryana, żołnierzom X Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, towarzyszy salwatorianin ks. por. Ireneusz Biruś.

{[description]}

Aryana jest najmłodszą bazą PKW w Afganistanie. Ogromny wysiłek wkłada się obecnie w stopniowe poprawianie warunków socjalnych i bezpieczeństwa. Nie mogło w niej zabraknąć miejsca, gdzie żołnierze, po ciężkiej służbie, mogliby zaspokoić potrzeby duchowe. Kaplica powstała w namiocie, w którym żołnierze ustawili wykonany przez siebie prosty krzyż. Ulokowano w niej również, przywieziony z Ghazni, obraz z wizerunkiem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, której żołnierze zawierzają trudną służbę i proszą o szczęśliwy powrót do domu. W bazie, o której ostatnio dużo mówi się w polskich mediach, żołnierze chętnie i licznie uczestniczą w liturgii. Msza Św. celebrowana jest codziennie.

GALERIA

www.ordynariat.pl

www.isaf.wp.mil.pl