Centrum Formacji Duchowej

 

CENTRUM FORMACJI DUCHOWEJ powstało w 1997 roku w Krakowie, z inicjatywy Polskiej Prowincji Salwatorianów. Proponuje sesje, szkoły formacyjne i rekolekcje, w których szczególną uwagę  poświęca się pojedynczej osobie i jej indywidualności. Towarzyszy osobom duchownym i świeckim w poszukiwaniu głębszego doświadczenia wiary  i integralnego rozwoju: duchowego i psychicznego. CFD współpracuje z cenionymi formatorami różnych szkół i ośrodków życia duchowego, którzy służą swoim osobistym doświadczeniem wiary oraz swoim przygotowaniem teologicznym, pedagogicznym i psychologicznym. CFD skupia się głównie na formacji do modlitwy Słowem Bożym, na formacji biblijnej, kierownictwie duchowym, a także na przygotowaniu formatorów diecezjalnych i zakonnych do pracy wychowawczej na różnych poziomach.

Sesje i rekolekcje prowadzone są w klimacie pustyni, pełnego milczenia, z możliwością indywidualnych rozmów z kierownikiem duchowym. W czasie spotkań proponuje się różne drogi formacji pomagające w słuchaniu, zgłębianiu i przemodleniu Słowa Bożego. Formy pomocy dostosowane są do poziomu duchowego przygotowania poszczególnych uczestników, począwszy od początkujących do bardziej zaawansowanych w formacji ludzkiej i duchowej.

Dom w Krakowie - cfd.sds.pl

Dom w Trzebini - cfdtrzebinia.sds.pl

 Podobne strony

« wstecz

TOWARZYSTWO BOSKIEGO ZBAWICIELA, PROWINCJA POLSKA, ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków, tel. +48 12 254 60 00, fax +48 12 254 60 01, e-mail sds@sds.pl

hermesbirkinae parsmovies