Wydarzenia

Albania: Długo będą pamiętać...

Dzieci i młodzież to skarb i nadzieja naszych czasów. Troska o rozwój i pielęgnację nowych powołań salwatoriańskich nie jest obca pracującym na Bałkanach duchowym synom Ojca Franciszka Jordana. Ostatni weekend zostanie zapamiętany na długo przez mieszkańców górskiej wioski Shkrel położonej na...

Trzebnica: Uroczystości Jadwiżańskie 2010

W dniach 15-17 października 2010 roku w Trzebnicy odbędzie się Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Jak co roku zgromadzi on rzezsze wiernych z Dolnego Śląska i nie tylko. Warto już dzisiaj zapoznać się z programem uroczystości i zaplanować swój udział. Do Trzebnicy można przyjechać, ale można też pielgrzymować pieszo...

Wydawnictwo SALWATOR: Kościele, zrób rachunek sumienia!

Nakładem Wydawnictwa Salwator ukazała się kolejna publikacja autorstwa salwatorianina ks. dra Bogdana Giemzy pt. Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy. Autor poszukuje odpowiedzi na ważne dla Kościoła pytania i próbuje określić jego rolę w państwie demokratycznym.

CFD Kraków: „Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go...”

W pierwszy weekend października 2010 roku w ramach Szkoły Biblijnej odbyła się sesja poświęcona Księdze Tobiasza. Sesję prowadził ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator...

Albania: Najwspanialsze Dzieci Boże!

W ostatnim numerze Dwumiesięcznika Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci „Świat Misyjny” ukazał się artykuł ks. Wojciecha Porady SDS, który na co dzień pracuje w albańskiej wiosce Bilaj. Najmłodsi czytelnicy mogą się dowiedzieć jak wygląda życie i wiara ich rówieśników w tej części...

Bagno-Głogów: Ślubował na wieki

„Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, chcąc wierniej Ciebie naśladować i służyć Tobie i twojemu dziełu zbawienia, ślubuję na całe życie czystość bezżenną, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Towarzystwa.” Dnia 8 września 2010 roku w Bagnie te słowa wypowiedział br. Erwin Januszewski SDS.

Campeche: Edukacja w cieniu Boskiego Zbawiciela

Fundacja Polskiej Prowincji Salwatorianów w Meksyku rozwija się bardzo dynamicznie. Jednym z jej głównych apostolatów jest edukacja dzieci i młodzieży. Salwatoriańska działalność na tym polu owocuje rozwojem szkół, wzrostem liczby uczniów i poziomu nauczania.

Warszawa-Częstochowa: Na ośmiu kółkach

Sanktuarium Jasnogórskiej Madonny jest celem licznych pielgrzymek. Pątnicy pokonują wiele kilometrów pieszo, autokarami i w inny sposób. Wśród tysięcy pątników można znaleźć osoby zmierzające do Częstochowy na rolkach. To inicjatywa michalitów, którzy od ośmiu lat przewodzą...

Trzebinia: Półwiecze salwatoriańskiej „Powołaniówki”

Od pięćdziesięciu lat duszpasterze Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań pomagają młodym ludziom w odkrywaniu życiowego powołania. Trudno dzisiaj określić liczbę osób, które uczestniczyły w akcjach organizowanych przez referat powołaniowy, ale wiadomo, że wiele z nich realizuje powołanie kapłańskie i zakonne w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela oraz...

Kraków: Pogrzeb Ks. Stanisława Hochoła SDS

Dnia 14 września 2010 roku w Krzyżu Wielkopolskim zmarł ks. Stanisław Hochół. Jego pogrzeb odbył się 18 września br. w kościele pw. Boskiego Zbawiciela w Krakowie. Został pochowany w grobowcu zakonnym na Salwatorze.